คู่มือการใช้งาน

1. ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมได้นั้นจะต้องเป็นบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการเท่านั้น โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ ผู้ใช้ภายในคณะ และผู้ใช้สาธารณะ เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรกจะได้รับสิทธิ์เป็นเพียงผู้ใช้ภายในคณะเป็นค่าเริ่มต้น
2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบปฏิทินกิจกรรมได้โดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
3. ท่านสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบปฏิทินกิจกรรมได้โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนขวามือ
4. ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์ม "ลงชื่อเข้าใช้ระบบปฏิทินกิจกรรม" ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในช่อง "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
1. ทำการลงชื่อเข้าใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมแล้วให้คลิกที่เมนูด้านบนชวามือที่แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ จากนั้นคลิกเลือกเมนูรายการที่ชื่อว่า "เพิ่มปฏิทินกิจกรรม"
3. ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มเพิ่มปฏิทินกิจกรรม ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องแล้วทำการคลิกปุ่ม "เพิ่มปฏิทินกิจกรรม" เพื่อบันทึกข้อมูลรายการปฏิทินกิจกรรม
1. ทำการลงชื่อเข้าใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบปฏิทินกิจกรรมแล้วให้คลิกที่เมนูด้านบนชวามือที่แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ จากนั้นคลิกเลือกเมนูรายการที่ชื่อว่า "จัดการปฏิทินกิจกรรม"
3. ระบบก็จะแสดงรายการปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด ทำการแก้ไขและลบรายการปฏิทินกิจกรรมได้โดยคลิกลิงค์เลขที่ของรายการที่ต้องการแก้ไขและลบรายการปฏิทินกิจกรรมนั้น
4. ระบบก็จะแสดงหน้าให้ท่านแก้ไขข้อมูลปฏิทินกิจกรรม เมื่อท่านต้องการบันทึกการแก้ไขรายการปฏิทินกิจกรรมให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไขปฏิทินกิจกรรม" หรือถ้าต้องการลบรายการปฏิทินกิจกรรมนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม "ลบปฏิทินกิจกรรม"